Uživatelé

  • Přidat/Upravit/Smazat neomezené množství uživatelů
  • Dočasně pozastavit uživatelský účet?
  • Organizovat uživatele do rolí a těm nastavit jiná povolení správy jiných oblastí webu
  • Úrovně rolí: přispěvatel, redaktor, šéfredaktor, administrátor
  • Zablokování obsahu stránky pokud ji již jiný uživatel edituje
  • a další…

users