Menu webu v redakčním systému

  • Jednoduché řazení pořadí odkazů v menu
  • Více jak jedno menu – Hlavní i vedlejší, nastavitelné

menu